Pridd. Theatr Genedlaethol Cymru.

Image

 

Drama finiog a grymus yw cynyrchiad diweddaraf y Theatr Genedlaethol. Drama un dyn yw Pridd, yn dilyn bywyd trasig Handi-Al, y clown, a bortreadir gan Owen Arwyn dan gyfarwyddid yr actores – gyfarwyddwraig Sara Lloyd.

 Mae’r set, o law Ruth Hall, yn un drawiadol iawn. Ystafell fyw sydd wedi gweld dyddiau gwell yw hi gyda’r soffa a’r chest of drawers yn cwympo i ddarnau ac yn suddo i mewn i’r carpet sydd yn fudreddi i gyd. Ceir hefyd lamp yn disgyn o’r nenfwd sydd yn olau neu’n leuad pan fo angen. Set syml ond sy’n darlunio llawer i ni fel cynulleidfa. Cawn y syniad o’r cychwyn oll, cyn i’r perfformiad gychwyn, mae rhywun sydd a’i fywyd ar chwâl yw perchennog yr ystafell fyw, a chawn ymdeimlad o anesmwythdra wrth asesu’r darlun o’n blaenau.

 Cawn ddefnydd effeithiol o sain drwy gydol y perfformiad hefyd, a hynny dan gyfarwyddyd Dyfan Jones – yn emynau, caneuon serch neu dorf yn chwerthin – i gyd yn ychwanegu at anesmwythdra’r dorf a’r ymdeimlad o ddieithriad a gawn.

 Mae perfformiad Owen Arwyn yn un gampus. Nid ar chwarae bach y mae dyn yn cario drama awr o hyd ar ben ei hun. Yn gorfforol ac yn lleisiol cawn berfformiad meistrolgar. Yn yr eiliadau tyner rhwng Handi-Al a’i wraig wrth ddawnsio, y comedi rhwng ef a Tudur (Owen?!) a’r clownio mud, mae Owen Arwyn yn profi ei fod yn actor gwych.

 Mae’r sgript yn wledd i’r glust – beth arall sydd i’w ddisgwyl gan y dramodydd? Mae’r ffordd y mae’n chwarae ar eiriau ac yn cyfuno’r llon a’r lleddf yn naturiol yn hyfryd. Braf buasai wedi cael rhagor o dawelwch a seibiau i werthfawrogi hynny. Cyffyrddir â themâu mawr fywyd – bywyd, marwolaeth, cariad, ffyddlondeb, realaeth a dyfodol y Gymraeg.

 Ond er i mi fwynhau’r ddrama yn fawr, rhaid codi’r cwestiwn, a yw drama fel hon yn denu ac yn datblygu gynulleidfaoedd newydd i’r theatr? Er bod y scriptio a’r actor i’w canmol, ai hen ystrydeb ailadroddus yw hen alci o glown yn tynnu ei fwgwd gan edrych yn ôl ar ei fywyd cyn gael ei gladdu yng nghanol y pridd?

 Rhywbeth i gnoi cil arno, efallai.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s