Tir Sir Gâr.

 Image

Ysbrydolwyd perfformiad promenâd diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru, a gychwynnodd gyda phaned o de a bara brith yn Neuadd San Pedr Caerfyrddin cyn ein tywys i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar gyrion Abergwili, gan gyfweliadau a gafwyd â  ffermwyr Gorllewin Cymru.

Archwilio i’r argyfwng a’r problemau a wynebai’r gymuned ffermio yn ddyddiol yn yr oes sydd ohoni y mae’r perfformiad, a hynny thrwy’r defnydd o ffilm, cerddoriaeth, a deialog.


Wrth gyrraedd yr Amgueddfa cawn ein cyflwyno i deulu Pencerrig a wynebai argyfwng personol; mae pen y teulu, Bryn, wedi marw’n sydyn a dyfodol y ffarm, felly, mor ansicr â dyfodol yr amgueddfa ble cynhelir y perfformiad. Pwy fydd etifedd y ffarm? Mae Celyn yn byw yn Llundain, Arwel yn gwneud ei orau glas i ofalu dros ei deulu, mae Luned yn ddigon hapus yn ei swydd yn yr archfarchnad leol, a Non, y ferch ieuangaf, yr unig un mewn gwirionedd, a’r gallu ac ychydig o awydd i barhau â’r gwaith, yn awyddus i deithio’r byd â Chloe Brown cyn cael ei chlymu i’r tir.

Yn wir, dyna hanfod y ddrama – ymlyniad dyn â’r tir y mae’n byw arni.

Yr oedd perfformiad y cast cyfan yn ysgytwol, ond imi roedd perfformiadau Arwel (Siôn Ifan) a Celyn (Gwydion Rhys) yn fendigedig. Roedd y cyferbyniad rhwng y ddau gymeriad a’r modd y clymwyd y ddau mewn cariad a chyfrifoldeb at y tir a’u teulu yn hynod o drawiadol ac effeithiol. Heb os, bu’r olygfa rhwng y ddau wrth iddynt ddadlau dros ddyfodol y ffarm yn uchafbwynt ysgubol a ddaeth a deigryn i’r llygad. 


Yn wir, amhosib bron yw crynhoi yn deilwng yr hyn a brofwyd yn ystod perfformiad Tir Sir Gâr. I mi, yn ogystal â phrofi darn o theatr wreiddiol, llawn dychymyg a heriol y noson honno, cefais flas realistig ar ffordd o fyw dwi mor anghyfarwydd â hi.

Mawl a marwnad yn un sy’n llwyddo i gyfleu’r llafur a’r gorfoledd sy’n rhan annatod o ffordd o fyw arbennig yw Tir Sir Gâr. Heb os, profiad theatrig pryfoclyd a difyr arall gan y Theatr Genedlaethol.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tir Sir Gâr.

  1. theatr says:

    Reblogged this on Y Blog Theatr Genedlaethol Cymru and commented:
    “Yn wir, amhosib bron yw crynhoi yn deilwng yr hyn a brofwyd yn ystod perfformiad Tir Sir Gâr. I mi, yn ogystal â phrofi darn o theatr wreiddiol, llawn dychymyg a heriol y noson honno, cefais flas realistig ar ffordd o fyw dwi mor anghyfarwydd â hi.” Diolch yn fawr iawn am dy adolygiad di Rachel 🙂 ^SD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s