Author Archives: mwnaiblog

Pridd. Theatr Genedlaethol Cymru.

  Drama finiog a grymus yw cynyrchiad diweddaraf y Theatr Genedlaethol. Drama un dyn yw Pridd, yn dilyn bywyd trasig Handi-Al, y clown, a bortreadir gan Owen Arwyn dan gyfarwyddid yr actores – gyfarwyddwraig Sara Lloyd.  Mae’r set, o law … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trwy’r Ddinas Hon. Sherman Cymru

Yn ôl yn 1979, wrth drafod celfyddyd a ysbrydolwyd gan balmenti concrid y ddinas ysgrifennodd Gwyn Erfyl, taw’r ofn ynghylch unrhyw gelfyddyd a ysbrydolwyd gan y ddinas oedd yr ‘ofn o golli dirgelwch a rhyfeddod ac unigrywiaeth’. Concrid ydi concrid, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Tir Sir Gâr.

  Ysbrydolwyd perfformiad promenâd diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru, a gychwynnodd gyda phaned o de a bara brith yn Neuadd San Pedr Caerfyrddin cyn ein tywys i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar gyrion Abergwili, gan gyfweliadau a gafwyd â  ffermwyr Gorllewin Cymru. Archwilio … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

DE GABAY. National Theatre Wales

Un o gymunedau amlhiliol, amlieithyddol ac aml grefyddol cyntaf Prydain yw Tiger Bay, ac adrodd hanes un o grwpiau lleiafrifol yr ardal arbennig hon o’r brifddinas; y Somaliad, oedd amcan cynhyrchiad National Theatre Wales, De Gabay. Yn Butetown ceir y … Continue reading

Posted in Theatr/ Theatre, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Dyled Eileen. Theatr Genedlaethol Cymru

Mae enw Eileen Beasley, heb os, yn un adnabyddus ymysg y Cymry Cymraeg, a hynny, yn bennaf, oherwydd ei hymdrech i sicrhau bil treth ddwyieithog yn ystod 50au’r ganrif ddiwethaf yn ardal Llanelli. Aberth o bwys mawr yn hanes brwydr … Continue reading

Posted in Theatr/ Theatre, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Y Bont. Theatr Genedlaethol Cymru

Roedd awyrgylch trydanol yn llenwi cyntedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar brynhawn Sul cyn dechrau perfformiad unigryw Theatr Genedlaethol Cymru o’r Bont. Ac nid yw’n syndod ychwaith ; roedd 500 ohonom yn aros yn eiddgar i’r hyn a ddisgrifiwyd … Continue reading

Posted in Theatr/ Theatre, Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Cynnau Tân gan Rhian Staples

Hawdd cynnau tan ar hen aelwyd, medd y dywediad ond yn groes i’r disgwyl nid dyma a geir yn nrama gyntaf Rhian Staples. Enillodd Cynnau Tân y fedal ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro yn 2011, a hawdd gweld pam fod … Continue reading

Posted in Theatr/ Theatre, Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment